ŠOLKOVÁ, Jitka. Financování projektů ze zdrojů EU [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6620. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jiří Koleňák.
Uložit do Citace PRO