ZAJAC, Matej. Návrh řešení elektronického obchodu pro vybranou firmu [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66212. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jan Luhan.
Uložit do Citace PRO