DRAHOŠOVÁ, Hana. Návrh dílčí části CRM systému ve zvolené společnosti [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66215. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Hana Klčová.
Uložit do Citace PRO