DRŠATA, Martin. Plazmonické biosenzory založené na zvýšené optické transmisi [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66218. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Jiří Petráček.
Uložit do Citace PRO