PŘIKRYL, Matěj. Hydrodynamické tlumiče na principu magnetické kapaliny [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66230. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce František Pochylý.
Uložit do Citace PRO