ZÁVODNÝ, Tomáš. Konstrukční návrh dřevoobráběcího stroje pro přípravu přířezů [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66231. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Kamil Šubrt.

Uložit do Citace PRO