ŠURANSKÝ, David. Výroba kolíkové koncovky objemovým tvářením [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66240. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Milan Forejt.
Uložit do Citace PRO