ŠKOVIERA, Jozef. Návrh systému pro testování valivých ložisek s proměnnými parametry mazání [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66243. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Milan Omasta.

Uložit do Citace PRO