HÁLA, Ondřej. Měření povrchového napětí kapalin [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66246. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce David Košťál.

Uložit do Citace PRO