PANTŮČEK, Michal. Návrh dvoukomorové pneumatické pružiny [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66264. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Ondřej Macháček.

Uložit do Citace PRO