PETRYCH, Jan. Návrh přídavného frézovacího zařízení pro CNC Masturn MT54 [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66290. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Jan Pavlík.
Uložit do Citace PRO