PLISKA, Jan. Hodnocení mechanických vlastností strukturovaného materiálu vyrobeného technologií kovového 3D tisku [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66293. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Radek Vrána.
Uložit do Citace PRO