BUDAY, Jakub. Vliv magnetického pole na charakter proudění kolem různých materiálů [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66294. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Simona Fialová.
Uložit do Citace PRO