SLIVKA, Václav. Režimy opotřebení hliníkových slitin [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66298. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Petr Šperka.
Uložit do Citace PRO