SUŠOVSKÝ, Martin. Mechanická konstrukce elektromagnetických ventilů v automobilové oblasti [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66301. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Zbyněk Strecker.
Uložit do Citace PRO