SKRYJA, Jan. Diamantové kotouče a jejich využití v kamenickém průmyslu [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66303. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Aleš Jaroš.
Uložit do Citace PRO