UMLAUFOVÁ, Pavla. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66327. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Miloš Koch.

Uložit do Citace PRO