MEINDL, Jiří. Bio-inspirované materiály pro aplikace v organické elektronice [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66339. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Jozef Krajčovič.
Uložit do Citace PRO