HEDVÍČEK, Michal. Návrh komplexního automatizovaného systému pro akvaristy [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66344. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Miroslav Uher.
Uložit do Citace PRO