MARČÍK, Silvestr. Detekce defektů solárních článků pomocí systému využívajcího elektroluminiscenci [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66345. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Jiří Vaněk.
Uložit do Citace PRO