NEKVAPIL, Jan. Vliv optických prvků na účinnost světlovodu [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66347. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Jan Škoda.

Uložit do Citace PRO