FOLDYNOVÁ, Klára. Modifikace inkoustů pro tisk luminiscenčních prvků [online]. Brno, 2017 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66355. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Martin Vala.

Uložit do Citace PRO