CIGÁNKOVÁ, Michaela. Vliv UV záření na aktivitu a obsah enzymu Rubisco u buku lesního [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66356. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Miroslav Hrstka.
Uložit do Citace PRO