PETŘÍČKOVÁ, Zuzana. Optimalizace tiskových inkoustů pro ozonový dozimetr [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66358. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Michal Veselý.
Uložit do Citace PRO