CHVALKOVSKÁ, Eva. Produkce magnetických částic mikroorganismy [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66362. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Štěpánka Trachtová.
Uložit do Citace PRO