ČERNUŠKO, Lukáš. Převodovka pro pohon přední nápravy vozidla [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66367. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Zdeněk Kaplan.
Uložit do Citace PRO