KOSTKA, Marek. Zkušební stav pro testování únavy koloběžek [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66369. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Lubor Zháňal.
Uložit do Citace PRO