JURÍK, Juraj. Torzní kmitání tříválcového motoru s vyvažovací hřídelí [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66381. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Radim Dundálek.
Uložit do Citace PRO