ČERNÝ, Roman. Výpočtová studie Millerova cyklu benzínového motoru s turbodmychadlem [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66382. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Adam Vondrák.

Uložit do Citace PRO