JUN, Lukáš. Využití virtuální reality v projekci a konstrukci výrobních strojů, systémů a robotiky [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66391. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Radek Knoflíček.
Uložit do Citace PRO