KONČÍR, Oliver. Identifikace rizik podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod ekonomické a strategické analýzy [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66398. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Helena Hanušová.
Uložit do Citace PRO