KARÁSEK, Jakub. Pasportizace stavebně-technického stavu rodinného domu ve Vyškově [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66400. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Jaroslava Kosová.
Uložit do Citace PRO