SEDLÁČEK, Jiří. Vliv provedení zateplení bytového domu v Třebíči na výdaje spojené s jeho provozem [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66410. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Josef Čech.
Uložit do Citace PRO