ŽENATÁ, Lucie. Problematika hodnocení a snížení dopadů tzv. černých labutí při uvádění nových léčiv na trh [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66411. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Vladimír Adamec.
Uložit do Citace PRO