VYPLEL, Michal. Vliv provedení zateplení na bytový dům v Židenicích [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66428. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Josef Čech.
Uložit do Citace PRO