KAŠPAR, Radek. Možnosti využití obnovitelných zdrojů energie u rodinného domu v obci Hovězí [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66429. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Josef Čech.
Uložit do Citace PRO