MARKOVÁ, Michaela. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení výkonnosti podniku [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6643. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Alena Kocmanová.

Uložit do Citace PRO