DITTRICHOVÁ, Zuzana. Vlivy působící na cenu stavebních pozemků [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66430. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Monika Doležalová.

Uložit do Citace PRO