SOBOLA, Martin. Ekonomické zhodnocení investice do zateplení panelového domu v Bytči [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66438. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Josef Čech.
Uložit do Citace PRO