KABZÁNI, Matej. Vplyv energetických opatrní na ceny prevádzky budovy [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66443. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Marek Pertl.
Uložit do Citace PRO