POLÁCH, Jakub. Návrh rozšíření ICT infrastruktury v podniku [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66453. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Viktor Ondrák.

Uložit do Citace PRO