SVOBODA, Ondřej. Návrh implementace business strategie podniku v kontextu využití IS/IT [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66466. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Robert Zich.
Uložit do Citace PRO