VOJTĚCH, Tomáš. Návrh a implementace automatického obchodního systému pro měnový trh [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66469. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jan Budík.

Uložit do Citace PRO