HORT, Radek. Studie distribuce ve vybraném podniku [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66476. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Marie Jurová.
Uložit do Citace PRO