KREJČÍ, Pavel. Tvorba logistické koncepce ve vybrané firmě [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66477. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Marie Jurová.
Uložit do Citace PRO