HRTÁNEK, Róbert. Návrh databázového modelu pro systém na tvorbu elektronických obchodů [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66478. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Kříž.
Uložit do Citace PRO