BOČKOVÁ, Radka. Podnikatelský plán založení wellness centra v Moravských Budějovicích [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66482. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Veronika Bumberová.
Uložit do Citace PRO