BLAHÚT, Jozef. Automatická expoziční jednotka pro výrobu DPS [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66487. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jan Chalupa.
Uložit do Citace PRO