PROFOTA, Martin. Pevnostní návrh ostruhy letadla [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66488. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jan Vrbka.

Uložit do Citace PRO