NOVÁK, Pavel. Automobilové soutěže a používaná technika včetně seriálu WRC [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6649. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Ramík.

Uložit do Citace PRO